آ

(حرف ) الف لَیِّنه ، مقابل همزه یا الف متحرکه ، حرف اوّل است از حروف هجا، و در حساب جُمَّل آن را به یک دارند. این حرف چون در اوّل کلمه باشد گاه به همزه ٔ مفتوحه بدل شود، چون در آفکانه ، افکانه. آفسانه ، افسانه : ...


آآ

(اِخ) (کلمهء آلمانی به معنی آب) نام عدهء بسیاری از رودخانه های ممالک سلت و آلمان. || نام رودخانهء ساحلی فرانسه (دریای شمال) که کشت و زرع سنتومر بدوست. طول آن 80 هزار گز.


آآر

(اِخ) رودخانه ای است در سویس که از گردنهء «گِرمَسل» سرچشمه گیرد و «برن» و «سُلور» را آبیاری کند و با «روس» و «لیما» و «تی یِل» یکی شده به رود رَن ریزد. طول آن 280 هزار گز.


آآرو

[رَ] (اِخ) شهری است در سویس کرسی ولایت آرگوی، در ساحل «آر»، دارای 12000 تن سکنه.


آء

(ع اِ) جِ آءه.


آئب

[ءِ] (ع ص) بازگردنده. ج، اُوّاب، اُیّاب.


آئبه

[ءِ بَ] (ع ص) مؤنث آئب. || (اِ) آبی که در نیمروز خورند.


آئرپلان

[ءِ رُ] (فرانسوی، اِ)(1) هواپیما. طیاره. آسمان پیما.
(1) - Aeroplane.


آارخیس

[اَ] (اِ) آرخیس. آرغیس. اَرغیس. پوست ریشهء امبرباریس یعنی زرشک و در دمشق و مصر آن را عودالریح خوانند.


آارس

[اُ رُ] (اِخ) نام بندری به دانمارک دارای 78000 مردم.


آئس

[ءِ] (ع ص) مأیوس. ناامید. نومید.


آاطریلال

[اَ] (اِ) آطریلال. رجوع به اَآطریلال و اِطریلال شود.


آئل

[ءِ] (ع ص) شیر ستبر. || هر چیز ستبر از روغن و عسل و مانند آن.


آالبرگ

[اُ بِ] (اِخ) نام بندری است به دانمارک دارای 43000 تن سکنه.


آئن

[ءِ] (ع ص) مرفّه و تن آسان.


آانس

[اَ] (اِ) سپند.


آءه

[ءَ] (ع اِ) نام درختی است و گویند بانک. (مهذب الاسماء). || ثمرهء درختی. (منتهی الارب) (مهذب الاسماء). ج، آء. || کلمه ای که بدان شتر را زجر کنند. (منتهی الارب). || حکایت از صوت و آواز هر چیز.


آئین

(اِ) رجوع به آیین شود.


آئینه

[نَ / نِ] (اِ) رجوع به آیینه شود.


آب

(اِ) نام ماه یازدهم از سال ملی یهود و ماه پنجم از سال عرفی و دیوانی آنان و غُرّهء آن بگفتهء مورخین قدیم با سلخ مرداد یا غُرّهء شهریور مطابق است. و این ماه نزد بنی اسرائیل ماه عزا و ماتم باشد. و بروز پسین آن وفات هارون است و...قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.