نجش

معنی نجش
[نَ] (ع مص) موافقت کردن بایع را در مدح مبیع وقت فروختن وی آن را (منتهی الارب) (آنندراج) (از المنجد ||) چیزی را از چیزی به زیادت بها خواستن تا دیگری درافتد (منتهی الارب) (از آنندراج) پنهان کردن قصد خود را و افزون نمودن بهای کالایی را برای فروختن بلکه تا دیگری را بفریبد و به وی فروشد، و هم چنین است در نکاح و جز آن (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) بی رغبت به خرید کالائی بر قیمت آن افزودن (از تعریفات) گران خواستن متاعی را به دروغ تا دیگری فریب خورده به آن قیمت بخرد || خریدار را از چیزی مایل کردن به طرف غیر آن (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (اقرب الموارد||) برانگیختن شکار را (از ناظم الاطباء) (منتهی الارب) (آنندراج) برانگیختن و رماندن شکار را از جائی به جائی (اقرب الموارد) (المنجد) صید برانگیختن (تاج المصادر بیهقی ||) بازکاویدن از چیزی و برانگیختن آن (از المنجد) (اقرب الموارد) (از منتهی الارب) بازکاویدن چیزی را (ناظم الاطباء) بحث کردن از چیزی (از اقرب الموارد ||) گرد آوردن ستور پریشان شده را (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) بعد از تفرق، گرد آوردن شتران را (از اقرب الموارد) گرد کردن شتر (تاج المصادر بیهقی) جمع کردن بعد از تفرق و الاسم نَجَش (از المنجد ||) پراکندن سخن را (از اقرب الموارد) اذاعهء حدیث (المنجد ||) بیرون آوردن خواستن (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) استخراج (از اقرب الموارد) (المنجد ||) روان گردانیدن (منتهی الارب ||) روان گردیدن (آنندراج ||) شتاب رفتن (منتهی الارب) (آنندراج) (تاج المصادر بیهقی) به شتاب رفتن (از ناظم الاطباء) شتاب کردن (از اقرب الموارد) (از المنجد)( 1) نجاشه (منتهی الارب) (از آنندراج ||) برافروختن آتش را (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد) ( 1) - کأَنّه یثیر التراب فی مشیه.
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.