نجر

معنی نجر
[نَ] (ع اِ) اصل هر چیزی (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) اصل (اقرب الموارد) (المنجد) نِجار نُجار (المنجد ||) نژاد (منتهی الارب ||) حسب (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) (المنجد ||) گونه (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) رنگ (ناظم الاطباء) لون (اقرب الموارد) نجار [ نِ / نُ ] (المنجد ||) خوی طبیعت || قدر رتبه درجه|| اختلاف تلون || ناپایداری بی ثباتی || قصد آهنگ اراده (ناظم الاطباء ||) گرمی حرارت (ناظم الاطباء) (المنجد||) (مص) چوب تراشیدن (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) تراشیدن چوب (تاج المصادر بیهقی) (زوزنی) (دهار) (از المنجد ||) آهنگ نمودن (منتهی الارب) (آنندراج) آهنگ چیزی کردن (از ناظم الاطباء) قصد چیزی کردن (از اقرب الموارد) (از المنجد ||) کشیدن (منتهی الارب) (آنندراج) کشیدن چیزی را (ناظم الاطباء ||) با زدن کسی را راندن: نجر الرجل؛ دفعه ضرباً (المنجد ||) سخت راندن شتر را (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) به شتاب راندن شتر و جز آن (زوزنی) نیک راندن (تاج المصادر بیهقی) راندن شتر را (از المنجد ||) جماع کردن (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء ||) میانه رفتن در هر چیزی (ناظم الاطباء) میانه روی کردن در هر چیزی (ناظم الاطبا ||) نجیره ساختن (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء) نجیره گرفتن (اقرب الموارد) رجوع به نجیره شود || به پشت گره انگشت میانه بر سر کسی زدن (منتهی الارب) (از ناظم الاطباء ||) گرم کردن آب به سنگ تفسان (منتهی الارب) (آنندراج) (از ناظم الاطباء) (از اقرب الموارد) (از المنجد ||) گرم شدن (اقرب الموارد) (از المنجد): نجر الیوم؛ حر (المنجد).
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.