نافله

معنی نافله
[فِ لَ] (ع اِ) غنیمت (منتهی الارب) (آنندراج) (معجم متن اللغه) (المنجد) (اقرب الموارد) (ناظم الاطباء ||) فرزند فرزند (ترجمان علامه جرجانی) نواسه (مهذب الاسماء) نبیره (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) ولدالولد (معجم متن اللغه) (از 21 ||) دهش / اقرب الموارد) (المنجد) نوه نواسه فرزندزاده بچه زاده قال الله تعالی : و وهبنا له اسحق و یعقوب نافله (قرآن 72 (منتهی الارب) عطیه (المنجد) (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) (اقرب الموارد) هر عطیه ای که تبرع جوید بدان بخشنده اش از صدقه یا کار خیر (از معجم متن اللغه) عطیه و بخشش غیرواجب (غیاث اللغات) ج، نوافل: هو کثیرالنوافل؛ کثیرالعطایا و الفواضل (المنجد ||) عبادتی که واجب نبوده است (منتهی الارب) (آنندراج) (ناظم الاطباء) انجام دادن آنچه که عمل بدان بر تو فرض و واجب نباشد (از المنجد) آنچه که زائد بر فریضه باشد (از اقرب الموارد) عبادتی که بر بنده واجب نباشد (غیاث اللغات) (از معجم متن اللغه) طاعت که نه فریضه بود (السامی) طاعتی که فریضه نباشد (ترجمان علامه جرجانی) ما تفعلوا مما لایجب (اقرب الموارد) تطوع طاعتی که نه فریضه بود و نه سنت طاعت زیاده طاعت افزونی (یادداشت مؤلف) ج، نوافل - نماز نافله؛ نماز سنت که واجب نباشد نمازهای مستحبی زیاد است و آنها را نافله گویند، در میان نمازهای نافله به نافله های شبانه روز بیشتر سفارش شده و آنها در غیر روز جمعه سی وچهار رکعتند هشت رکعت آن نافلهء ظهر، هشت رکعت نافلهء عصر، چهار رکعت نافلهء مغرب، دو رکعت نافلهء عشا، یازده رکعت نافله شب و دو رکعت نافلهء صبح و چون دو رکعت نافلهء عشاء بنابر احتیاط باید نشسته خوانده شود یک رکعت حساب می شود و در روزهای جمعه بر شانزده رکعت نافلهء ظهر و عصر چهار رکعت اضافه می شود از یازده رکعت نافلهء شب هشت رکعت آن باید به نیت نافلهء شب و دو رکعت آن به نیت نماز شفع و یک رکعت آن به نیت نماز وتر خوانده شود نمازهای نافله را می شود نشسته خواند و نافلهء ظهر و عصر و عشاء را در سفر نباید خواند (ذخیره العباد آیت الله فیض چ قم ص 89 ) : خدایگان جهان مر نماز نافله را به جای ماند و ببست از پی فریضه ازار ابوحنیفهء اسکافی (از تاریخ بیهقی ص 280 ) ای طاعت تو فرض و دگر نافله ها وز بخشش تو قافله در قافله هامسعودسعد در سیزده ساعت شب صد نافله کردستی با چارده مه فرضی بگذار به صبح اندر خاقانی هر ساعت به طاعت مشغول شدی و نافله ای و تطوعی برآوردی (سندبادنامه ص 191 ) - امثال: فریضه چون آمد نافله برمی خیزد.
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.