نارکیوا

معنی نارکیوا
[کی وا] (اِ) غوزهء خشخاش سیاه را گویند و به حذف الف آخر غوزهء خشخاش سفید را و به عربی رمان السعال خوانند (برهان قاطع) غوزهء خشخاش سیاه (آنندراج) (ناظم الاطباء) اسم فارسی است و معنی آن انار روباه است و آن را مارکیوا نیز گویند و بعضی خشخاش زبدی و بعضی گویند خشخاش به اقسام آن است و بعضی گویند که آن خشخاش سیاه است خاصه و بعضی فلفل است و « مارکیوا » « نارکیوا » : الماء دانسته اند (فرهنگ نظام از محیط اعظم) آقای دکتر معین در برهان قاطع حاشیهء ص 2094 آرد « تحفهء حکیم مؤمن » نزد ابن بیطار دو چیز است و از تعریف او ظاهر نمی شود که دو چیز باشد و نزد بعضی خشخاش زبدی است گوید: مارکیونا نام نهالی که در ابن بیطار آمده، و آن در « مارکیونا » و در شرح ،« فولرس »( فارسی، نارگیوا)( 1 ) « نارکیوا » : دزی گوید نسخ مختلف به صور مارکونا، مارکمونا مارکبوا یاد شده و در نسخه ای آمده: مارکیوا اسم فارسی ذکره صاحب الفارسیه (الفلاحه افزوده شود) اما من چنین کلمه ای را در فرهنگهای فارسی نیافتم در محیط اعظم ذیل مارکیوا و نارکیوا و نیز در تحفهء حکیم مؤمن Caput papaveris nigri - (1) ( ذیل نارکیوا آمده است (حاشیهء برهان قاطع ص 2094.
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.