دلام

معنی دلام
[دِ] (اِ) ژوبین را گویند و آن نیزه ای می باشد کوچک و کوتاه که آنرا بجانب خصم اندازند (برهان) نیزهء کوچکی باشد که آنرا زوبین گویند و در جنگ آنرا بجانب دشمن اندازند (آنندراج) (انجمن آرا) : کمانت خاطر و حجت سپرت باید ساخت ترا جزای دلامش دلام باید کرد ناصرخسرو مرحوم دهخدا در یاددادشتی این کلمه را به ضم اول و مترادف ذُلام به معنی عمل والوچانیدن و معتقد است که این کلمه فارسی است || توسنی( 2) : چرا « پیانکی » شکلک ساختن و ادا و اصول درآوردن( 1) آورده و نوشته است گفت کاین را لگامی نسازی که با آن از او نیز ناید دلامیناصرخسرو || حیلت و فریبندگی (لغت فرس اسدی) مکر فریب عشوه : تا بخانه برد زن را با دلام شادمانه زن نشست و شادکام (منسوب به رودکی) ای گشته جهان و دیده دامش را صد بار خریده مر دلامش را ناصرخسرو بر من از این پیش روا کرده بود همچو برین قافله دنیا دلام( 3)ناصرخسرو دل بر تمام توختن وام سخت کن با این دو وام دار ترا کی رود دلام ناصرخسرو || اسکدار، یعنی پیک سوار مرتب صاحب صحاح الفرس در ص 98 « اورام » در توضیح کلمهء اسکدار می نویسد: آنرا [ اسکدار را ] در اصفهان و عراق و اکثر بلاد عجم دلام گویند ضبط دیگر کلمه Contorsion - ( باشد رجوع به اسکدار در همین لغت نامه شود ( 1 « یام » است -انتهی اما ظاهراً در این معنی کلمه مصحف 2)) - رجوع به یادداشتهای مرحوم دهخدا در تعلیقات دیوان ناصرخسرو ص 622 ستون 2 شود ( 3) - رجوع به یادداشتهای مرحوم دهخدا در تعلیقات دیوان ناصرخسرو ص 622 ستون 2 شود.
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.