دستوری خواستن

معنی دستوری خواستن
[دَ خوا / خا تَ](مص مرکب) اجازت خواستن رخصت طلبیدن استیذان (دهار) (ترجمان القرآن) استیناس (یادداشت مرحوم دهخدا) استجازه کردن اجازه طلبیدن اذن خواستن استجازه : همه به روم بازآمدند و از وی دستوری خواستند که با وی بروند و با شاپور حرب کنند (ترجمهء طبری بلعمی) ازو خواست دستوری رزمگاه که سازد جهان پیش دستان سیاهفردوسی همی خواست دستوری از تاجور که تا بازگردد سوی زال زرفردوسی به پیش نیا شد بخواهشگری وزو خواست دستوری و یاوریفردوسی ز گودرز دستوری جنگ خواه پس از ما به جنگ اندر آهنگ خواه فردوسی احمدبن عبدالعزیز دستوری خواست از موفق که به حرب عمرو رود دستوری یافت (تاریخ سیستان ص 248 ) پس از آنکه این حالها کرده آید اقرار گرفته باشد دستوری بازگشتن خواهی (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 213 ) دستوری خواست تا اینجا آید و بیافت و بیامد (تاریخ بیهقی ص 606 ) کارها بتمامی راست کرد دستوری خواست تا برود و دستوری یافت (تاریخ بیهقی ص 272 ) پس از آن پیش سلطان آمد دستوری خواستن رفتن را سلطان گفت هشیار باش (تاریخ بیهقی ص 361 ) دستوری خواستیم و من بر قاعده پیش ملک رفتم و گفتم خدمتی که باشد بفرماید (مجمل التواریخ و القصص) از وی دستوری خواستم که بخانهء پدر می روم (قصص الانبیاء ص 228 ) عایشه بیامد و از زنان رسول دستوری خواست تا رسول را بحجرهء خود برد (قصص الانبیاء ص 337 ) رسول بیامد و در بزد دستوری خواست (قصص الانبیاء ص 215 ) چون جعفر طیار با یاران برسیدند کس پیش ملک حبشه فرستاد و دستوری خواست که نصرت کنندگان ( دین خدا را دستوری بخواهند که درآیند (قصص الانبیاء ص 226 ) ابراهیم از ساره دستوری خواست (قصص الانبیاء ص 50 بهرام گور از برادر قیصر درخواست تا دستوری خواهد کی بهرام باز نزدیک منذر رود دستوری یافت ونزدیک منذر رفت (فارسنامهء ابن البلخی ص 75 ) دستوری خواست و سلطان او را با تشریفات لایق و خلعت گرانمایه گسیل کرد (ترجمهء تاریخ یمینی ص 342 ) وقت اسفار حاجب تاش برسید و دستوری خواست و در پیش من آمد (ترجمهء تاریخ یمینی ص 68 ) بغراجق از سلطان دستوری خواست که ولایت خویش از دست متغلب بیرون کند (ترجمهء تاریخ یمینی ص 199 ) دستوری خواهد از خداوند کز درگه شه مکان ندیدستخاقانی سندباد چون این مقدمات بشنید برپای خاست و از شاه و حاضران دستوری خواست (سندبادنامه ص 54 ) چو صبح آمد کنیز از جای برخاست بدستان از ملک دستوریی خواستنظامی چون هرچه که گفته بود بنوشت دستوری خواست باز پس گشتنظامی.
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.