درهم شدن

معنی درهم شدن
[دَ هَ شُ دَ] (مص مرکب)مخلوط شدن آمیخته گشتن شوریده و مختلط گشتن (ناظم الاطباء) آمیخته شدن یکی در دیگری جای گرفتن بهم برآمدن (یادداشت مرحوم دهخدا) اختلاط اشتباک قرصعه التجاج؛ درهم شدن امواج التخاخ؛ درهم و آمیخته شدن کار تکنیش؛ درهم و آمیخته شدن قوم از هر جنسی قصور؛ درهم شدن تاریکی قَفّ؛ درهم شدن چندانکه مانند قفه گردد هزلجه؛ درهم شدن آواز اشباک؛ درهم شدن امور تشبک؛ درهم شدن کارها (از منتهی الارب ) - درهم شدن رشته و کار و جزآن؛ مشتبه و پیچیده و مشکل شدن آن (یادداشت مرحوم دهخدا) : درهم شده ست کارم و در گیتی کار که دیده ای که فراهم شدخاقانی || پیچیدن بهم پیوستن ملفوف شدن :درختان بر صحرا درهم شده اندازه و حد پیدا نبود (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 457 ) زلفش بسان زنگیان درهم شده بر هرکران بر عارضش بازی کنان افتان و خیزان دیده ام خاقانی نخلستانیست خوب و خوشرنگ درهم شده همچو بیشهء تنگنظامی ملک چو مویت همه در هم شود گرسرموئی ز سرت کم شودنظامی شبی درهم شده چون حلقهء زر بنقره نقره زد بر حلقهء درنظامی تشبص؛ درهم شدن درختان (از منتهی الارب || ) ترنجیدن (یادداشت مرحوم دهخدا) : گاه درهم شود چو تافته خام گاه گیرد گره چو بافته دامعنصری || آشفته شدن خشمگین گشتن خشمناک شدن (یادداشت مرحوم دهخدا) : گر خردمندی از اوباش جفائی بیند تا دل خویش نیازارد و درهم نشودسعدی || متفکر شدن مغموم شدن کمی به خشم یا اندوه فرورفتن اخم کردن منقبض شدن (یادداشت مرحوم دهخدا).
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.