دروغزن

معنی دروغزن
[دُ زَ] (نف مرکب) دروغ زننده کاذب و دروغگو (غیاث) کذاب أفاک خارص سَدّاج سَهوق فاسق مائن مَدّاع (منتهی الارب ) : پس مردی دیگر برخاست و گفت من دروغزن و پلیدزبانم، دعا کن تا خدای تعالی این زبان از من ببرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم او را دعا کرد (ترجمهء طبری بلعمی) لیکن او را یقین بود که کسری هرگز آن دختر را نبیند که دروغزن شود (ترجمهء طبری بلعمی) گروهی آنکه ندانند باز سیم از سرب همه دروغزن و خربطند و خیره سرند قریع الفرس ملک محمود وزیر را گفت این مردک [ یعنی فردوسی ] مرا به تعریض دروغزن خواند (تاریخ سیستان) دروغزن ار چه گواهی راست دهد نپذیرند (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 339 ) بیشرمی نبود بزرگتر از آنکه به چیزی دعوی کند که بداند و آنگاه بدان دروغزن باشد (منسوب به انوشیروان، از قابوسنامه) گر از دروغ و زغل درجهی( 1) بجه ز جهان که هم دروغزن است این جهان و هم در غل ناصرخسرو (دیوان ص 248 ) دست از دروغزن بکش و نان مخور با کرویا، و زیره وآویشنش ناصرخسرو (دیوان چ تقوی ص 228 ) عاقل مر آن کس را راستگوی دارد که گوید مرین کودک خرد را نطق است و کسی را که گوید گوساله را نطق است دروغزن شمارد (جامع الحکمتین ص 185 ) اسود را بکشید که دروغزن است (قصص الانبیاء ص 234 ) سوی ملوک یمن نامه فرستاد که اسود دروغزن است بکشیدش (مجمل التواریخ و القصص) پس هامان را گفت من چنین گمان همی برم که موسی از دروغزنان است (مجمل التواریخ و القصص) ابلیس او را وسوسه کرد که تو اکنون دروغزن شدی پیش قوم (مجمل التواریخ و القصص) شاه باید غلام تن نبود تا خطیبش دروغزن نبودسنائی باد صبا دروغزن است و تو راستگوی آنجا برغم باد صبا می فرستمتخاقانی هم مردم دروغزن دیدم راست از هیچ باب نشنیدمخاقانی گفت استغفار به زبان کار دروغزنان است (تذکره الاولیاء عطار) گفت استغفار بی آنکه از گناه بازایستی توبهء دروغزنان بود (تذکره الاولیاء عطار) بهر دفع زبانهء دوزخ این زبان دروغزن ببرند کمال اسماعیل (از آنندراج) تو که دربند خویشتن باشی عشقبازی دروغزن باشیسعدی اِکذاب، دروغزن یافتن (دهار) - بدروغزن داشتن؛ دروغگو دانستن : هم جحود و انکار می کردند و آن بزرگ دین و سلالهء پاک را بدروغزن می داشتند و تیغ در روی او می کشیدند (کتاب النقض ص 386 ) - دروغزن کردن؛ نسبت دروغ دادن متهم کردن کسی را که دروغگو است و دروغزن است : سه تن از لشکریان برخاستند ولیدبن عتبه و یزیدبن عصیان و سفیان و ضحاک را دروغزن کردند (ترجمهء طبری بلعمی) موسی به طبع تنگدل بود و دانست که پیغمبران را دلی باید فراخ تا هر چه مر او را آید از سختی و از آنکه او را دروغزن کنند و جادوی خوانند آن احتمال تواند کردن (ترجمهء طبری بلعمی) بهرام به سخن درآمد و گفت من شما را دروغزن نکنم بر آنچه گفتید از مذهب یزدجرد (ترجمهء طبری بلعمی) به کدام نعمتهای خدایتان همی مر پیغامبر را دروغزن کنید؟ (جامع الحکمتین ناصرخسرو ص 423 ) چنانک خدای تعالی گفت اندر گروههایی که امامان روزگار خویش را دروغزن کردند (جامع الحکمتین 1) - ن ل: دغل می جهی ) ( ص 162.
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.