درنه جریت

معنی درنه جریت
[دُ نَ / نِ جِ رَ / رِ] (اِ مرکب)(از: درنه، تازیانه + جریت، جریب) باشد و آن مساحتی است معین، و آن بازیی است که جوانان کارآزموده کنند و آن چنانست که میدانی بقدر دو سه جریب و زیاده معین و آب پاشی کنند و بر دو طرف آن از طول دو نشان نصب نمایند تا از آن بگذرند و جوانان دو دسته شوند بالمناصفه، نصفی بر این نشان و نصفی بدان نشان ایستند، و دو تیر بلند را مانند تازیانه چینند و یکی را این دسته و دیگری را آن دسته گیرد، آنگاه نقاره چیان شروع به طبل جنگ نواختن کنند، پس بزرگِ یکی از دسته ها درنهء خود را بدست گیرد و رو به صف مخالف آید تا نزدیک به ایشان رسد، بزرگ این دسته نیز درنه را گیرد و از پی او دود، و او رو به دستهء خویش به هزیمت رود، و گاه باشد که چنان گریزد که اولی به او نرسد و گاه هست که رسد و درنه میزند و همچنان زده زده او را به داخل دستهء خودش نماید و بهرحال یکی از آن دسته به جلدی تام برآید و درنهء او را ستانده به تعاقب آنکه به تعاقب آمده بود رود، او نیز رو به دستهء خود با آن سر میدان به هزیمت رود، درنه بخورد یا نخورد به شرحی که گذشت، و علی هذا القیاس تا طرفین خسته گردند (از لغت محلی شوشتر، خطی).
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.