داهی

معنی داهی
(ع ص)( 1) گربز (دستور اللغهء ادیب نطنزی) دغا ریمن هفت خط : گه سیاه آید بر تو فلک داهی گه ترا مشفق و یاری ده و یار آیدناصرخسرو تو ماهیکی ضعیفی و بحرست این دهر سترگ و بدخوی و داهیناصرخسرو چون ز شب نیمی بشد گفتم مگر باز شد مر دهر داهی را دهنناصرخسرو || زیرک و دانا (غیاث) داهیه صاحب دهاء درست رای کاردان بصیر بامور هشیار داه مرد زیرک و تیزفهم (منتهی الارب) ج، دهاه دهون : بکار اندرون داهی پیش بینی بخشم اندرون صابر بردباریفرخی سلطان مسعود داهی تر و بزرگتر از آن بود که تا خواجه احمدحسن بر جای بود وزارت بکسی دیگر دهد (تاریخ بیهقی) چون به هرات رسیدند مسعود محمدلیث که با همت و خردمند و داهی بود و امیر را بهرات خدمت کرد بر دست وی این خلعتها بفرستاد (تاریخ بیهقی) که وی نه از آن بزرگان و داهیان روزگاردیدگان بود که چنین چیزها بر خاطر روشن وی پوشیده گردد (تاریخ بیهقی چ ( ادیب ص 58 ) سالاری خراسان به ابوالحسن سیمجور رسید و وی مردی داهی و گربز بود نه شجاع و بادل (تاریخ بیهقی ص 264 و پادشاهی بود سخت داهی و فیلسوف و باحکمت (فارسنامهء ابن البلخی) مردی بود داهی و جلد هرمز نام و این را در سر نزدیک خاقان فرستاد (فارسنامهء ابن البلخی چ اروپا ص 102 ) این دمنه داهی دوراندیش است (کلیله و دمنه) از حقوق رعیت بر پادشاه آن است که کسانی را که در کارها عاطل نما باشند بر کافیان هنرمند و داهیان خردمند ترجیح و تفضیل روا ندارد (کلیله و دمنه) ابوالقاسم برمکی مردی فاضل و کافی و داهی بود (ترجمهء تاریخ یمینی) جای تخت او سمرقند گزین بد وزیری داهی او را همنشینمولوی غولت از راه افکند اندر گزند از تو داهی تر درین ره بس بدندمولوی نشود طالع اختر شاهی بی وجود مدبری داهیاوحدی ارباب ثروت و مکنت و اصحاب قدرت و شوکت پیران ایشان کافیان داهی و جوانان پهلوان سپاهی (ترجمهء محاسن اصفهان) - داهیان ده؛ زیرکان ده : ما که اجری تراش آن گرهیم پندواگیر داهیان دهیمنظامی || امر بزرگ (از حاشیهء مثنوی) : Genie - ( نیست همتا زال را زین ساحران جز من داهی رسیده زان کرانمولوی || چیز منکر (|| اِ) شیر بیشه شیر درنده ( 1.
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.