دانشی

معنی دانشی
[نِ] (ص نسبی) دانشمند عالم اهل دانش بادانش (برهان) دانشور دانشومند دانشگر صاحب دانشدانشگر است که دانشمند و دانا باشد دانا و مرد دانا و خردمند و عاقل (ناظم الاطباء) نحریر : همه موبدان آفرین خواندند بر آن دانشی گوهر افشاندندفردوسی سزد گر برین بوم زابلستان نهد دانشی نام غلغلستانفردوسی ره دانشی گیر و پس راستی کزین دو نگیرد کسی کاستیفردوسی بدینگونه تا گشت کسری بزرگ یکی دانشی شد دلیر و سترگفردوسی چنین گفت کز گردش آسمان نیابد گذر دانشی بیگمانفردوسی بفرمود تا پیش او شد دبیر همان دانشی موبد و اردشیرفردوسی تو ای دانشی چند نالی ز چرخ که ایزد بدی دادت از چرخ برخاسدی کنون نیز هرجا که شاهی بود وگر دانشی پیشگاهی بوداسدی تو آنگه دانشی باشی که دانی که از دریای جهلت نیست معبر ناصرخسرو نه دانندگان را ز دانش بهی است نه نزدیک کس دانشی را بهاست ناصرخسرو|| خردمند عاقل : ز اندیشه دوری و از تاج و تخت نخواند ترا دانشی نیکبختفردوسی || هنرمند استاد : ز هر کشوری دانشی شد گروه دو دیوار کرد از دو پهنای کوهفردوسی || دانشمندانه بر اساس دانش بر پایهء علمی عالمانه : چو بشنید خسرو ز دستان سخن یکی دانشی پاسخ افکند بنفردوسی چه گویم که ام بر سر انجمن یکی دانشی داستانی( 1) بزن فردوسی ( 1) - ن ل: داستانم.
اشتراک‌گذاری
قافیه‌یاب برای اندروید

با خرید نسخه اندرویدی قافیه‌یاب از فروشگاه‌های زیر از این پروژه حمایت کنید:

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

 قافیه‌یاب اندرویدی هم‌صدا

ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید
نرم‌افزار فرهنگ عروضی

فرهنگ عروضی هم‌صدا برای اندروید

فرهنگ لغت جامع عروض و قافیه با قابلیت وزن یابی.

گنجور

گنجور مجموعه‌ای ارزشمند از سروده‌ها و سخن‌رانی‌های شاعران پارسی‌گوی است که به صورت رایگان در اختیار همگان قرار گرفته است. برای مشاهده وب‌سایت گنجور اینجا کلیک کنید.

دریای سخن

نرم‌افزار دریای سخن کتابخانه‌ای بزرگ و ارزشمند از اشعار و سخنان شاعران گرانقدر ادب فارسی است که به حضور دوستداران شعر و ادب تقدیم می‌داریم.