جستجوگر واژه
نتیجه جستجو (تعداد کل: 5)

ساران

(اِ) بمعنی سر باشد که به عربی رأس خوانند (برهان) (آنندراج) سر باشد (جهانگیری) : گفت آن رنجور کای یاران من چیست این شمشیر بر ساران من مولوی (از جهانگیری، رشیدی، شعوری) نصیحتهای اهل دل دواء النحل را ماند پر از حلوا کند جانت ز فرش خانه تا ساران مولوی (از جهانگیری) گفت من در تو چنان فانی شده که پرم از تو ز ساران تا قدممولوی || بمعنی سرها نیز گفته اند که جمع سر باشد (برهان) (آنندراج) رجوع به سارشود || بالا تنه و اعالی شخص چنانکه پایان پائین تنه و اسافل (رشیدی) : اگر حکمت بیاموزم تو نجمی چرخ گردان را توئی ظاهر توئی باطن توئی ساران توئی پایان ناصرخسرو چون سخن گوی برد( 1) آخر کار جز سخن چون روا بود ساران( 2) ناصرخسرو به طاعت بست شاید روز و شب را به طاعت بندمش ساران و پایان( 3) ناصرخسرو || نشانهء کثرت و بسیاری و فراوانی باشد بیشه ساران : بدان تا در آن بیشه ساران چو شیر کمینگه کند با یلان دلیرفردوسی چشمه ساران کوهساران || مزید مؤخر امکنه: اسپ ساران سگ ساران گرگساران ( 1) - سخنگوی بود 2) - روات بودت از آن (دیوان، ایضاً حاشیه) و در این صورت شاهد نیست ( 3) - در متن دیوان ) ( (دیوان ناصرخسرو ص 336 رجوع به حواشی دیوان ناصرخسرو، ص 667 شود و در این صورت شاهد نیست « سازان و پایان ».

ساران

(اِخ) نام قصبه ای است از عراق (برهان) (آنندراج).

ساران

(اِخ) یکی از محلات قصبهء تهران بوده و افضل سارانی شاعر هجاگوی قرن دهم منسوب بدانجاست رجوع به تحفهء سامی ص 167 شود.

ساران

(اِخ) دهی است از دهستان بویر احمد سر حدی بخش کهکیلویهء شهرستان بهبهان، واقع در 17 هزارگزی شمال باختری سی سخت و 16 هزارگزی شمال باختری راه اتومبیل رو سی سخت به شیراز کوهستانی و سردسیر و مالاریائی و آب آن از رودخانهء بی شار، و محصول آن غلات، برنج، پشم و لبنیات است، 250 تن سکنه دارد که از طایفهء بویراحمد پائین هستند و به زراعت، حشم داری، ( صنایع دستی بافتن قالی و جاجیم و جوال اشتغال دارند راه مالرو دارد (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 6.

ساران

(اِخ) دهی است از دهستان جمع آبرود بخش حومهء شهرستان دماوند کوهستانی و سردسیر و آب آن از رودخانهء جمع آبرود و چشمه سار، و محصول آن غلات، بنشن، قیسی و گردو است، 330 تن سکنه دارد که به زراعت اشتغال دارند از صنایع دستی بافتن چادر شب و جاجیم و کرباس در آن معمول است راه مالرو دارد و مسجدی از آثار قدیم در آن واقع است (از فرهنگ جغرافیائی ( ایران ج 4.
قافیه‌یاب آنلاین
برای جستجوی قافیه، در قافیه‌یاب آنلاین فارسی اینجا کلیک کنید.
قافیه‌یاب برای اندروید
اپلیکیشن قافیه‌یاب را از مارکت‌های زیر دریافت کنید: