جستجوگر واژه
نتیجه جستجو (تعداد کل: 1)

زاران

(نف) نالان گریه کنان زاری کنان (|| اِ) جِ زار رجوع به زار شود.
قافیه‌یاب آنلاین
برای جستجوی قافیه، در قافیه‌یاب آنلاین فارسی اینجا کلیک کنید.
قافیه‌یاب برای اندروید
اپلیکیشن قافیه‌یاب را از مارکت‌های زیر دریافت کنید: