جستجوگر واژه
نتیجه جستجو (تعداد کل: 3)

داران

(اِخ) یکی از بخش های دوگانه حومهء شهرستان فریدن حدود و مشخصات آن بشرح زیر است: از شمال بشهرستان خوانسار و گلپایگان، از جنوب به بخش مرکزی شهرکرد، از خاور به بخش نجف آباد، از باختر به بخش آخوره و بلوک الیگودرز هوای بخش: نظر به اینکه این بخش در کوهستان واقع شده سردسیر و زمستان آن بسیار سرد است ارتفاعات: بخش داران دارای ارتفاعاتی بشرح زیر میباشد 1- رشته ارتفاعات دهستان ورزق، عبارت است از کوه دزدک، کوه خوانسار و کوه عربستان 2- رشته ارتفاعات دهستان گرجی که عبارت از کوه آخوره و کوه خشگرود است 3- در دهستان - کرچیمو کوه بادیان 4- رشته ارتفاعات دهستان چادگان عبارت است از دالان کوه، پیشکوه و کوه لشرو مهمترین تنگها و گردنه های این بخش عبارت از گردنه خاکستری که راه خوزستان و فریدن از آن میگذرد گردنه مادرشاه که راه فریدن و سامان از آن عبور میکند دیگر تنگ خونسار بطول سه هزارگز که راه اصفهان به خوانسار از این تنگ میگذرد رودخانه ها: رودخانه های مهم این بخش رودخانه داران و رودخانه نهر خلج در دهستان ورزق رودخانه چشمه لنگان و رودخانه قم در دهستان گرجی، رودخانه پلاسون و آبخورسنگ در دهستان چادگان راه: راه شوسه اصفهان به داران در جهت خاور بباختر از وسط این بخش میگذرد راه شوسه اصفهان بازنا که در جهت خاوری باختری کشیده شده از کنار مرکز شهرستان و بخش میگذرد سازمان: بخش حومه داران از چهار دهستان و 129 آبادی بشرح زیر تشکیل شده است: 1- دهستان ورزق از 30 آبادی 2- دهستان گرجی از 25 آبادی 3- دهستان کرچمبو از 35 آبادی 4- دهستان چادگان از 39 آبادی محصول عمده بخش عبارت است از غلات، حبوبات، سیب زمینی، کتیرا (فرهنگ ( جغرافیایی ایران ج 10 ص 83.

داران

(اِخ) قصبهء مرکزی شهرستان فریدن و بطور مستقیم در صد و بیست هزارگزی شمال باختری اصفهان واقع شده خلاصه مشخصات و مشخصات جغرافیایی آن بشرح زیر است: طول: پنجاه درجه و 24 دقیقه و سی ثانیه خاوری از نصف النهار گرینویچ، عرض: 32 درجه و 58 دقیقه و سی ثانیه شمالی ارتفاع از سطح دریا 2130 گز بنابراین 546 گز از اصفهان مرتفع تر است اختلاف ساعت با تهران 4 دقیقه و بیست ثانیه مسافت تا اصفهان (مرکز استان) از راه شوسه نجف آباد - دامنه صد و بیست هزار گز و تا خوانسار چهل و پنج هزار گز است موقعیت طبیعی: قصبهء داران در جلگه ای سبز و خرم که میان دو کوه از شمال بکوه باغ بالا و از جنوب بکوه هرمودر محدود است واقع شده طول قصبه هزار و دویست و عرض آن در حدود هزار گز و بطور تقریب دارای هزار و دویست خانه است هوای قصبه بواسطه ارتفاع زیاد سردسیر و در تابستان معتدل است راههای داران در فصل زمستان مسدود میشوند آب آشامیدنی و آب زراعتی قصبه از رودخانهء داران و پانزده رشته قنات که دارای آب مشروب بسیار خوب و گوارائی است تأمین میشود وضع بناهای قصبه بجز چند ساختمان که بطرز شهری ساخته شد بقیه گلی و قدیمی است قصبهء داران دارای یک خیابان تسطیح نشده شمالی جنوبی است که ادارات دولتی و دکاکین که در حدود صد و ده باب است در مسیر این خیابان واقع شده اند روشنایی قصبه از چراغهای نفتی است ولی در نظر است یک کارخانهء برق احداث شود جمعیت قصبه در حدود دو هزار و هفتصد تن است شغل اهالی قصبه: زراعت و گله داری و کسب و صنایع دستی محلی، قالی و جاجیم و گلیم بافی محصول عمده: غلات، حبوبات و میوه جات و دارای یک باب دبیرستان و دو دبستان میباشد تفرج گاه اهالی قصبه مزارع و باغات اطراف قصبه است قصبهء داران دارای ادارت دولتی: فرهنگ، ژاندارمری، دارایی، کشاورزی، پست و تلگراف و تلفن، بهداری، ( فرمانداری، دادگاه، آمار و ثبت میباشد (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10 ص 84.

داران

(اِخ) دهی جزء دهستان علمدارگرگر بخش جلفا شهرستان مرند، چهل و سه هزارگزی شمال مرند چهارده هزارگزی راه مالرو بخط آهن جلفا - تبریز جلگه معتدل سکنه 778 تن آب آن از چشمه و قنات محصول آنجا غلات، پنبه، ابریشم، شغل اهالی ( زراعت و راه آن مالرو است (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 ص 204.
قافیه‌یاب آنلاین
برای جستجوی قافیه، در قافیه‌یاب آنلاین فارسی اینجا کلیک کنید.
قافیه‌یاب برای اندروید
اپلیکیشن قافیه‌یاب را از مارکت‌های زیر دریافت کنید: