قافیه‌یاب هم‌صدا و لغت‌نامه دهخدا

قافیه‌یاب هم‌صدا و لغت‌نامه دهخدا

قافیه‌یاب

قافیه‌یاب برخط هم‌صدا به شاعران، ترانه‌سرایان و اهل ادب کمک می‌کند تا در مواقعی که به بن‌بست قافیه رسیده‌اند؛ در کمترین زمان، بهترین قافیه‌ها را برای سروده‌هایشان پیدا کنند.
 

وارد شوید
لغت‌نامۀ دهخدا

لغت‌نامۀ دهخدا

لغت‌نامۀ برخط دهخدا نرم‌افزاری جامع در شرح و معنی واژگان زبان فارسی است و مشتمل بر 347,638 واژه می‌باشد. این لغت‌نامه، بزرگ‌ترین و مهم‌ترین اثر مرحوم علی‌اکبر دهخدا است، که بیش از 40 سال از عمر او صرف آن شد.

وارد شوید